Piano Vibrant Village

  • Ett spännande litet piano för små musiker. Den söta hunden inspirerar barnet till att upptäcka musik. Pianot spelar 4 glada melodier och de fyra tangenterna lyser i olika färger. Välj mellan två lägen, melodier eller toner. Pianot är något vinklat så det blir lätt för det sittande barnet att spela. Utvecklar  finmotoriken och ger visuell, taktil och auditiv stimulans.

!slideshow_deploy!