Zoo La La Lama Mikrofon

  • Låt ditt barn väcka sin inre showartist! Dansa och sjung som en popstjärna med Zoo La La Lama Mikrofon. Förutom att förstärka den egna rösten finns också förinspelad musik av tre klassiska barnsånger att sjunga till  – Blinka lilla stjärna, Per Olsson han hade en bonnagård och Ro ro ro din båt.